|
WINDSTATS.NL
Statistieken over windenergie in Nederland
Alle gegevens over windenergie in Nederland. Binnenkort met productievoorspelling o.b.v. meteomodel.
Totaal 2338 windturbines met gezamenlijk vermogen van 4.217 MW
TurbineFabrikant#MWMWhGemeenteProvincieStartjaar
+Geen windparkLagerwey220101,17185.540FerwerderadielFryslân1994
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081501994
Leeuwarderadeel solitairLagerwey0,081401993
Bartlehiem 1Micon0,234001995
het Bildt solitairLagerwey0,081401994
Bartlehiem 2Micon0,234001995
W. Binnemaleane-1Lagerwey0,081501994
W. Binnemaleane-3Lagerwey0,081501994
W. Binnemaleane-2Lagerwey0,081501994
Meerswal 03Vestas0,851.7002004
Franekeradeel solitairLagerwey0,081501995
Kollumerland solitairLagerwey0,081401994
Heidenskipsterdijk 06Neg Micon0,901.6002003
Franekeradeel solitairLagerwey0,081401994
De Gaest 2Neg Micon0,751.4002004
Boarnsterhim solitairLagerwey0,081301994
Dongeradeel solitairLagerwey0,081501995
Menameradiel solitairLagerwey0,081401995
Miedweg 10Micon0,609001995
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401990
Leeuwarderadeel solitairLagerwey0,081401995
Greane Leane 2bMicon0,234001995
HeadijkMicon0,234001995
Sieswerd 13Vestas0,851.6002002
Kloosterweg 09Vestas0,851.6002002
Zuidwest Friesland solitairLagerwey0,081401994
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401994
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401994
De Gaest 4Neg Micon0,751.4002004
Sudhoeke 1 WommelsNeg Micon0,751.3002004
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401994
Zuidwest Friesland solitairLagerwey0,081401994
Riedsterwei 3Micon0,234201994
Menameradiel solitairLagerwey0,081401994
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401994
Dorpsmolen. ReduzumMicon0,233901994
t Nauwster Hoek VOFNeg Micon0,901.6002004
Dongeradeel solitairLagerwey0,081501994
Franekeradeel solitairLagerwey0,081401995
CuriestraatEnercon2,004.3002004
Klein Huisterweg 1Vestas0,851.7002003
NUONLagerwey0,081601990
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081601990
WPNLagerwey0,081601990
Skarsterlan solitairLagerwey0,0201990
Dijksterbuurtlaan 1Vestas0,851.7002003
Franekeradeel solitairLagerwey0,081601990
Franekeradeel solitairLagerwey0,081501990
Franekeradeel solitairLagerwey0,081601991
Franekeradeel solitairLagerwey0,081501991
Trekwei 12Neg Micon0,951.7002003
Franekeradeel solitairLagerwey0,081501991
Wolfraamweg-1Lagerwey0,081401991
NUONLagerwey0,081501991
NUONLagerwey0,081601991
Lemsterland solitairLagerwey0,081301991
Hemert 13Vestas0,851.6002003
Nesserlaan 2Vestas0,851.7002003
NoordenwindLagerwey0,081601988
Wolfraamweg-2Lagerwey0,081401988
Ooststellingwerf solitairLagerwey0,081401988
het Bildt solitairLagerwey0,081601989
Leeuwarden solitairLagerwey0,081501989
Dongeradeel solitairLagerwey0,081601989
NoordenwindLagerwey0,081601989
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081601989
Franekeradeel solitairLagerwey0,081601989
Noorderlaan 20Vestas0,851.7002003
Heidenskipsterdijk 44Vestas0,851.6002003
Franekeradeel solitairLagerwey0,081601989
Nummer 04Neg Micon0,951.7002003
Ursuladijk 22Neg Micon0,951.7002003
Nieuweweg 5Neg Micon0,951.8002003
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081501992
Boerestreek 37Neg Micon0,751.4002004
Monnikeweg 2Vestas0,851.7002003
Slinkewei 15Vestas0,851.7002003
Riegeweg 7Vestas0,851.7002004
Kadal-1Lagerwey0,081401993
Kadal-2Lagerwey0,081401993
Hayumerleane 3Vestas0,851.7002003
NoordenwindLagerwey0,081601988
Meerswal 02Vestas0,851.7002004
O. Nieuwkruisland 08Vestas0,851.6002004
NUONLagerwey0,081301993
het Bildt solitairLagerwey0,081501993
Allengaweg 1Vestas0,851.7002004
Egmondstraat 27-1Neg Micon0,951.7002004
Egmondstraat 27-2Neg Micon0,951.7002004
Scharnerbuursterweg 29Vestas0,851.7002004
Skarsterlan solitairLagerwey0,081301993
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401993
Doniaburen 2Neg Micon0,751.4002004
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081501992
Franekeradeel solitairLagerwey0,081501992
Leeuwarderadeel solitairLagerwey0,081401992
Skarsterlan solitairLagerwey0,081301992
Dongeradeel solitairLagerwey0,081501992
Dongeradeel solitairLagerwey0,081501992
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081501992
Oostelijke Industrieweg 23Neg Micon0,901.6002009
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401993
Ferwouderpad 2ANeg Micon0,601.5002003
Eemswouderlaan 10Vestas0,851.6002004
Dantumadiel solitairLagerwey0,081401993
NoordenwindLagerwey0,081501993
Dongeradeel solitairLagerwey0,081501993
Slinkewei 15aVestas0,851.7002004
Oostelijke IndustriewegMicon0,234701995
BornegoOnbekend0,0201990
De Slachte 6Neg Micon0,751.4002005
Fri-Energy B.V.Neg Micon0,601.2001998
KrimweiBonus0,601.0001998
Buorren 2Vestas0,851.6002007
Eemswouderlaan 12Vestas0,851.6002005
WolsumerweiBonus0,304901995
De WiskeBonus0,305101995
Stienzer HegedykBonus0,306401995
SeepmaweiBonus0,305101995
Willem LorewegBonus0,306301996
Jupiterweg 7Neg Micon1,001.7002006
Brekkerweg 6Neg Micon0,901.6002005
MarconistraatEnercon2,305.1002005
GrevenwegBonus0,305801995
Oude BildtzijlMicon0,234101995
Tichelwurk 15 DronrypEWT0,901.8002015
Sudhoeke 3 WommelsVestas0,851.6002014
Friese Straatweg 17 BurumEnercon0,901.4002016
GrytmansweiBonus0,305001996
KamperwegBonus0,305101996
SchuttingsteegNordtank0,304701996
Stichting WiekBonus0,305001996
WinkelsterlaanBonus0,305801996
Witmarsumerweg-1Bonus0,458201997
Twilling 01Nordtank0,508301997
Twilling 02Nordtank0,508301997
Hesseweg AugsbuurtBonus0,601.0001996
HouwdijkVestas0,235101998
AllingawierEWT0,901.7001999
Harstawei 12Bonus0,304701996
Krabbedijk 2Bonus0,253901995
Westerein 33Bonus0,609001998
Leijepoel 5Bonus0,608401998
Brongersmaweg 2Bonus0,608301997
Dyksterhuzen 1Bonus0,304901996
Iendrachtswei 4Neg Micon0,601.4001999
Dongjummerweg 5Nordtank0,304801999
Menameradiel solitairLagerwey0,081601999
Nummer (N354) solitairBonus0,304701996
Jutrijp solitairBonus0,304801996
Bedrijventerrein GrandijkBonus0,305101996
Xander EnergyNeg Micon1,001.7002006
Uranusweg 01Neg Micon1,001.7002006
Bredyk solitairBonus0,304901996
Witmarsumerweg-2Bonus0,609001998
Mieddyk 09Vestas0,851.7001999
OudemirdumEWT0,901.6002010
Suderdijk 03Vestas0,661.2002000
ScharnegoutumVestas0,661.4001999
Sarabos 13Vestas0,661.2002000
De Leane 3Neg Micon0,901.6002006
Voltastraat 09Neg Micon0,901.7002006
Stadhoudersweg 73Bonus0,609001998
Westerwirdsleane 6Bonus0,253901995
Kleasterdyk 2Bonus0,609001997
WNW-HeerenveenNeg Micon0,751.4001999
Britsum solitairBonus0,304801996
Windmolen WarnsNordtank0,152801995
Zuidwest Friesland solitairLagerwey0,081401995
Menameradiel solitairLagerwey0,081401996
Menameradiel solitairLagerwey0,081401996
Littensebuorren 6Neg Micon0,751.1002005
Sjaerdaleane 19Neg Micon0,751.0002005
Skrins 4Neg Micon0,751.1002005
Westerein 31Neg Micon0,751.1002005
Joarumerlaene 29Neg Micon0,751.4002005
Joarumerleane 08Neg Micon0,751.4002005
Skippersbuorren 19Neg Micon0,751.0002005
Hearewei 12Micon0,234101996
Dantumadiel solitairLagerwey0,081501996
Mousamabuorren 02Neg Micon0,601.4002002
KahoolsterlaanBonus0,305801997
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401996
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401996
Dongeradeel solitairLagerwey0,081501993
De Houwen 3Vestas0,851.7002004
Haskerdijken opgeschaaldGamesa0,851.8002017
Leppedyk opgeschaaldGamesa0,851.5002017
Dongeradeel solitairLagerwey0,081401995
Oosterlaan 6 SchraardEWT0,901.9002016
Zuiderkruisweg 27 LeeuwardenVestas0,851.5002016
Franekeradeel solitairLagerwey0,081701995
Ohmstraat 1Neg Micon0,901.7002005
Littenseradiel solitairLagerwey0,081401995
HitzumMicon0,234201995
WirdsterterpMicon0,234101995
Ferwerderadiel solitairLagerwey0,081701996
Ottemalaan 1Vestas0,601.2001996
Dorpsmolen SkuzumMicon0,234101996
Meerswal 09Micon0,234101996
Lange Leane 06Vestas0,851.7002013
Wiske 7Vestas0,851.6002013
Oostelijke Industrieweg...Vestas0,851.7002016
De Rijp FrieslandOnbekend0,3001995
Heidenskipsterdijk 07Vestas0,851.6002013
Leane 4Nordtank0,601.2001997
Aldedyk 29Vestas0,851.6002013
Oostelijke Industrieweg 6Onbekend0,9001999
Swingmalaan 2014Enercon0,901.7002014
Hemmensewei 1BMicon0,234201996
JannumerweiEWT0,901.9002013
Hegenserleane 2aNeg Micon0,751.3002005
AGP-GPCNeg Micon0,901.6002005
Basal KiesterzijlVestas0,851.7002011
Frjentsjerterpaed 3Neg Micon0,751.1002005
OudegaEWT0,901.6002010
Aldedyk 13Vestas0,851.7002013
Gooyumerweg 29Neg Micon0,601.5002002
Stationswei MolkwerumVestas0,851.6002013
SondelEWT0,901.6002010
Nieuweweg MarrumVestas0,851.7002011
+GeminiSiemens150600,002.985.000OffshoreOffshore2016
Gemini ZeeEnergie 51Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 3Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 6Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 4Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 5Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 58Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 13Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 43Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 44Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 38Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 45Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 47Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 37Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 36Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 48Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 35Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 49Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 34Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 50Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 42Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 30Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 24Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 46Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 2Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 39Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 75Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 64Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 63Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 62Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 61Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 60Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 59Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 58Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 57Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 65Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 66Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 74Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 73Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 72Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 71Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 70Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 69Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 68Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 67Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 56Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 55Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 54Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 19Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 20Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 21Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 22Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 11Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 10Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 9Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 8Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 18Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 40Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 53Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 41Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 29Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 23Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 14Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 2Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 1Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 52Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 7Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 62Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 44Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 03Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 33Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 42Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 02Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 30Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 18Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 54Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 55Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 01Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 56Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 57Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 13Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 26Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 46Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 04Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 05Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 06Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 50Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 37Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 19Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 25Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 32Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 31Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 20Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 43Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 12Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 45Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 11Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 10Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 09Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 08Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 07Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 34Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 21Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 38Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 27Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 15Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 39Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 52Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 60Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 36Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 23Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 53Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 16Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 40Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 28Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 35Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 59Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 48Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 47Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 14Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 49Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 61Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 51Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 63Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 64Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 65Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 66Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 22Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 70Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 41Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 68Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 24Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 73Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 67Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 71Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 69Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 72Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 17Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 15Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 31Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 28Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 33Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 27Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 26Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 75Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 74Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 32Siemens4,0019.9002016
Gemini Buitengaats 29Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 16Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 17Siemens4,0019.9002016
Gemini ZeeEnergie 25Siemens4,0019.9002016
+Geen windparkVestas10560,87115.770ZeewoldeFlevoland2002
Tureluurweg 01Vestas0,851.8002002
Ossenkampweg 17Vestas0,851.6002002
Runderweg 03-3Neg Micon1,001.9002005
De WindroosEnercon2,003.4002004
Appelvinkweg 2-1Neg Micon1,001.7002005
Ossenkampweg 02Neg Micon0,901.6002002
Ossenkampweg 13Neg Micon0,901.6002002
Baardmeesweg 1-2Neg Micon0,951.9002003
Baardmeesweg 1-1Neg Micon0,951.9002003
Zeebiesweg 50Vestas0,661.3002000
Appelvinkweg 2-2Neg Micon0,951.6002003
Tureluurweg 05Vestas0,851.8002002
Espelerringweg 13Vestas0,851.8002005
Duikerweg 38Vestas0,851.7002003
Ossenkampweg 09Vestas0,851.6002002
TollebekerwegBonus0,305801996
Zeeasterweg 14Vestas0,851.8002003
Ossenkampweg 16Neg Micon0,901.6002002
KnarwegVestas2,012.9002009
Hopweg 65Vestas0,661.3002005
Runderweg 03-2Neg Micon1,001.9002005
Espelerringweg 11Vestas0,851.8002004
Adelaarsweg 3Neg Micon0,951.9002003
Westermeerweg 29Neg Micon0,751.5002000
Zwartemeerweg 64Vestas0,851.7002000
AppelvinkwegNeg Micon0,901.7002001
Duikerweg 46Neg Micon0,901.4002004
WullinkVestas0,851.8002004
Bosruiterweg 33Vestas0,851.7002004
Bosruiterweg 30Vestas0,851.7002004
Adelaarsweg 1Neg Micon0,951.9002003
Duikerweg 42Vestas0,851.7002004
Appelvinkweg 6Vestas0,851.7002004
PijlstaartwegLagerwey0,081301996
Espelerringweg 9Vestas0,661.4002002
Duikerweg 06Vestas0,661.1002002
Elandweg 81Neg Micon0,751.5002000
Swifteringweg 15Neg Micon0,751.5002000
Zuidermiddenweg 13Neg Micon0,751.5002000
Bijlweg 6Neg Micon0,751.5002000
Noordoostpolder solitairLagerwey0,751.5002002
KlokbekerwegEnercon0,501.0001997
Baardmeesweg 5Vestas0,851.8002004
Ossenkampweg 12Neg Micon0,951.7002003
Appelvinkweg 9Vestas0,851.7002004
Dronten solitairLagerwey0,081301993
Dronten solitairLagerwey0,081301993
Lelystad solitairLagerwey0,081401996
Swifteringweg 11Nordtank0,601.0001997
Runderweg 03-1Neg Micon0,601.3001998
Lisdoddeweg 52Vestas0,661.2001998
Prof. Brandsmaweg 12Vestas0,234301997
Vliegtuigweg 02Vestas0,661.4001998
Klokbekerweg 17Vestas0,661.4001998
Westerringweg 16Vestas0,601.2001996
Lisdoddeweg 33Micon0,234101994
ZuidwesterringwegNordtank0,509001996
ReigerwegLagerwey0,081301994
Klokbekerweg 08Neg Micon0,601.3001998
Zuigerplasdreef 2Vestas0,601.2001996
Rendierweg 47Vestas0,601.0001996
Zeeasterweg 16Vestas0,601.2001996
Klokbekerweg 04Neg Micon0,601.3001998
CreilerpadTacke0,601.1001995
Noordermeerweg 5Vestas0,601.2001997
DuikerwegLagerwey0,081301993
DodaarswegLagerwey0,081301993
KlutenpadTacke0,601.1001995
KlutenpadTacke0,601.1001995
Dronten solitairLagerwey0,081401993
IJzerpad 16Vestas0,601.2001996
ReigerwegLagerwey0,081301994
NoordermeerwegTacke0,601.1001995
PolenwegTacke0,601.1001995
Lelystad solitairLagerwey0,081401992
Zeeasterweg 23Vestas0,661.4001998
Bijlweg 2Neg Micon0,601.3001998
Drietorensweg 6-1Vestas0,233901995
Nagelerweg 23Neg Micon0,751.4001999
Dronten solitairLagerwey0,081401995
Noordoostpolder solitairLagerwey0,081301989
Rivierduinweg 04Vestas0,234301995
Havenweg 20Vestas0,601.0001995
Noordoostpolder solitairLagerwey0,081501995
Dronten solitairLagerwey0,081401995
Lisdoddeweg 42Vestas0,601.1001996
Lelystad solitairLagerwey0,081501995
Dronten solitairLagerwey0,081401995
Noordoostpolder solitairLagerwey0,081401989
Dronten solitairLagerwey0,081401995
Noordoostpolder solitairLagerwey0,081501995
Noordoostpolder solitairLagerwey0,081301995
Zuidermeerweg 39Nordtank0,508001995
DuikerwegLagerwey0,081401995
Ossenkampweg 05Nordtank0,507601996
Noordoostpolder solitairLagerwey0,253901995
Dronten solitairLagerwey0,081401996
ZuidermeerwegBonus0,609001998
Baardmeesweg 13Vestas0,661.3001999
Baardmeesweg 17Vestas0,661.3001999
Drietorensweg 6-2Vestas0,233901995
Noordoostpolder solitairLagerwey0,081401995
Plavuizenweg 01Neg Micon0,601.4001999
PriempadLagerwey0,101301990
Havenweg 03Vestas0,601.1001996
+Geen windparkLagerwey10383,37196.430SchagenNoord-Holland1996
Schagen solitairLagerwey0,081501996
W3 Energie-1Enercon0,802.3002010
VeerwegEnercon0,802.6002010
ZwinwegEnercon0,802.4002011
UitdammerdijkBouma0,16901993
WaardpolderhoofdwegMicon0,601.2001996
Nieuw Almersdorperweg 01Vestas0,851.8002010
Nauerna-2Enercon2,005.5002007
Nauerna-1Enercon2,005.5002007
Niedorp solitairLagerwey0,081601996
TheemswegVestas0,661.6002002
Zuiderweg 4Vestas0,851.6002002
Wieringen T2Micon0,234301996
Schagen solitairLagerwey0,081701996
Van Ewijcksvaart 08Vestas0,235101996
VeerwegBonus0,306601996
Gerrit de Vriesweg 17Vestas0,509001995
Wieringen T1Micon0,234301996
Oude Prov. Weg 4 Nieuwe...EWT0,901.7002016
De TrompetVestas2,005.7002005
Langelaan 3Bonus0,601.4001998
Langelaan 4Bonus0,601.4001998
Schervenweg 23Neg Micon0,901.8002005
Windkracht 8Enercon0,801.9002007
De Ruil 6Vestas0,852.0002004
OostoeverwegVestas0,661.5002006
Grote SlootEnercon2,004.9002006
Wieringermeer solitairLagerwey0,751.7002002
Windenergie...Vestas2,005.1002004
Het Nieuwland 2Vestas0,235402002
Belkmerweg 67Enercon2,305.2002006
ECN PettenNedWind0,254601995
KleiwegBonus0,601.1001998
Schervenweg 12Vestas0,851.8002007
ProvincialewegBonus0,305701996
Den OeverVestas0,601.3001997
Drechterland solitairEWT0,901.8002013
De AmbtenaarEnercon7,5019.9002012
W3 Energie-2Enercon0,802.3002012
Belkmerweg 20aEnercon2,305.2002006
TerdiekEnercon2,305.1002012
BonkelaarsdijkBonus0,306501996
LaagwaalderwegBonus0,306201996
LotwegBonus0,306601996
LotwindBonus0,306601996
MiddenwegBonus0,306901996
MiddenwegBonus0,306501996
Kanaaldijk 1121NedWind0,254001995
Westerterpweg 38 (2015)Enercon0,801.8002015
Medemblikkerweg 29 (2015)Enercon0,801.8002015
Schagen solitairLagerwey0,081502003
Nieuw Almersdorperweg 05Vestas0,851.8002003
Oudelanderweg 44 (2015)Enercon0,801.8002015
Robbenoordweg 14 (2015)Enercon0,801.8002015
Noorderkwelweg 16 (2015)Enercon0,801.8002015
Oosterkwelweg 16 (2015)Enercon0,801.9002015
Oostwind-1Enercon0,601.2002004
Oostwind-2Enercon0,601.2002004
Oosterterpweg 24 (2015)Enercon0,801.8002015
Windenergie...Vestas0,852.0002008
Noorderdijkerweg 18 (2015)Enercon0,801.8002015
Wagenpad 15Vestas0,851.8002003
Schelpenbolweg 2 (2015)Enercon0,801.8002015
W.W.C.-1Lagerwey0,081501988
Slootweg 6 (2015)Enercon0,801.9002015
WGH Cornelis Douwes...Vestas2,004.7002008
Wierweg 12 (2015)Enercon0,801.8002015
Flevoweg 1 (2015)Enercon0,801.8002015
Alkmaarseweg 6Vestas0,851.8002003
Hoornseweg 14 (2015)Enercon0,801.8002015
Oudelanderweg 42 (2015)Enercon0,801.8002015
Oosterterpweg 12 (2015)Enercon0,801.8002015
Heerhugowaard solitairLagerwey0,081601989
Medemblikkerweg 17 (2015)Enercon0,801.8002015
W.W.C.-2Lagerwey0,081501988
Schelpenbolweg 42 (2015)Enercon0,801.9002015
Oosterterpweg 38 (2015)Enercon0,801.8002015
LieftingEnercon2,305.8002015
Schervenweg 34Neg Micon0,901.8002004
Boerensluisweg 5Micon0,601.2001994
Ged. Laanweg opgeschaaldGamesa0,852.4002017
WWC-1Lagerwey0,081401995
WWC-2Lagerwey0,081401995
ProvincialewegEnercon2,005.1002010
Schelpenbolweg 26Neg Micon0,901.9002004
Nieuwesluizerweg 13Vestas0,851.9002004
ParallelwegEnercon0,802.4002009
Nieuw Almersdorperweg 11Vestas0,851.8002009
Windenergie BoekelermeerEnercon2,005.6002010
Anna Paulowna solitairLagerwey0,081501995
Zuiderdijkweg 11Vestas0,851.8002003
Poelweg 12Micon0,609001995
Westerkerkweg 58Vestas0,234101995
Oosterkwelweg 19Vestas0,851.9002004
Zaanse E.K.Lagerwey0,081401994
Oudelanderweg 29 (2015)Enercon0,801.8002015
Molenweg 1Vestas0,851.9002003
Anna Paulowna solitairLagerwey0,081701994
LangelaanLagerwey0,081801994
Oosterterpweg 16Vestas0,851.9002004
LangelaanLagerwey0,081801994
WindwijzerLagerwey0,081401994
Bergen solitairLagerwey0,081701989
+WestereemsSenvion69213,30554.700EemsmondGroningen2012
Westereems-66Senvion6,1517.6002012
Intocon Marcourt WTG3Vestas3,008.6002009
Westereems-65Senvion6,1517.6002012
Westereems-48Enercon3,007.6002009
Intocon Marcourt WTG1Vestas3,008.6002009
Intocon Marcourt WTG2Vestas3,008.6002009
Westereems-23Enercon3,007.8002009
Westereems-24Enercon3,007.8002009
Westereems-07Enercon3,007.6002009
Westereems-33Enercon3,007.8002009
Westereems-34Enercon3,007.7002009
Westereems-35Enercon3,007.7002009
Westereems-06Enercon3,007.6002009
Westereems-32Enercon3,007.8002009
Westereems-36Enercon3,007.7002009
Westereems-37Enercon3,007.7002009
Westereems-38Enercon3,007.7002009
Westereems-39Enercon3,007.7002009
Westereems-40Enercon3,007.7002009
Westereems-61Enercon3,007.8002009
Westereems-41Enercon3,007.7002009
Westereems-43Enercon3,007.6002009
Westereems-44Enercon3,007.6002009
Westereems-45Enercon3,007.6002009
Westereems-31Enercon3,007.8002009
Westereems-30Enercon3,007.7002009
Westereems-29Enercon3,007.8002009
Westereems-22Enercon3,007.8002009
Westereems-21Enercon3,007.8002009
Westereems-20Enercon3,007.9002009
Westereems-25Enercon3,007.8002009
Westereems-18Enercon3,007.9002009
Westereems-17Enercon3,007.9002009
Westereems-16Enercon3,007.9002009
Westereems-26Enercon3,007.8002009
Westereems-14Enercon3,007.9002009
Westereems-13Enercon3,007.8002009
Westereems-12Enercon3,007.8002009
Westereems-11Enercon3,007.8002009
Westereems-10Enercon3,007.8002009
Westereems-09Enercon3,007.6002009
Westereems-08Enercon3,007.6002009
Westereems-27Enercon3,007.7002009
Westereems-28Enercon3,007.7002009
Westereems-46Enercon3,007.6002009
Westereems-47Enercon3,007.6002009
Westereems-58Enercon3,007.7002009
Westereems-63Enercon3,007.6002009
Westereems-59Enercon3,007.8002009
Westereems-01Enercon3,007.6002009
Westereems-54Enercon3,007.7002009
Westereems-55Enercon3,007.7002009
Westereems-56Enercon3,007.7002009
Westereems-64Enercon3,007.6002009
Westereems-60Enercon3,007.8002009
Westereems-15Enercon3,007.9002009
Westereems-62Enercon3,007.6002009
Westereems-19Enercon3,007.9002009
Westereems-57Enercon3,007.7002009
Westereems-42Enercon3,007.7002009
Westereems-52Enercon3,007.6002009
Westereems-51Enercon3,007.6002009
Westereems-53Enercon3,007.7002009
Westereems-05Enercon3,007.6002009
Westereems-04Enercon3,007.6002009
Westereems-03Enercon3,007.6002009
Westereems-50Enercon3,007.6002009
Westereems-02Enercon3,007.6002009
Westereems-49Enercon3,007.6002009
+Prinses AmaliaVestas60120,00342.000OffshoreOffshore2008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
Prinses Amalia WPVestas2,005.7002008
+Geen windparkVestas4931,1139.870EemsmondGroningen2004
Dwarsweg 38Vestas0,851.6002004
Perdok UsquertEWT0,901.8002015
Noordpolderweg 3...Vestas0,851.6002011
WarffumerwegEWT0,901.8002015
Bokum solitairBonus0,253801995
EppenhuizerwegVestas0,851.6002011
Hefswalsterweg 26Vestas0,851.6002004
Ommelanderweg 18Vestas0,851.6002008
De Marne solitairSiemens1,302.3002000
Noordpolderweg 03Vestas0,851.7002010
Emmaweg 30Vestas0,851.6002005
Ommelanderweg 12Vestas0,851.6002008
Windsum B.V.Bonus0,304801996
Klapsterweg 92Bonus0,607701998
Wartumerweg 6Bonus0,607701998
BedumEWT0,901.7002015
RoodehaansterwegEWT0,901.8002014
Bredeweg 7 BierumEWT0,901.7002016
WintermolenLagerwey0,081401993
WintermolenLagerwey0,081301993
WintermolenLagerwey0,081401992
WintermolenLagerwey0,081401992
WintermolenLagerwey0,081401995
WintermolenLagerwey0,081301992
WintermolenLagerwey0,081301992
WintermolenLagerwey0,081301992
Loppersum solitairLagerwey0,0201982
WintermolenLagerwey0,081301993
WintermolenLagerwey0,081401993
2-B Energy2-B Energ6,1502016
Ommelanderweg 28 HornhuizenEWT0,901.8002016
Spijkster Oudedijk 4 SpijkEWT0,901.8002016
Noordpolderweg 6...Vestas0,851.7002016
WintermolenLagerwey0,081301995
WintermolenLagerwey0,081301995
WintermolenLagerwey0,081301995
WintermolenLagerwey0,081401995
WintermolenLagerwey0,081301993
WintermolenLagerwey0,081301992
Oostpolderweg 21Vestas0,661.3002001
Winsum solitairLagerwey0,081401990
Tweehuizerweg 01Vestas0,851.6002002
VisafslagLagerwey0,081601988
Zuidhorn solitairLagerwey0,081501990
NoordenwindLagerwey0,081401990
SynergiewegVestas3,4502015
Fam. Bronsweg 87Vestas0,661.1002000
Oostpolderweg 07Vestas0,661.3002001
WintermolenLagerwey0,081401993
+LuchterduinenVestas43129,00505.800OffshoreOffshore2015
Luchterduinen 06Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 05Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 28Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 08Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 07Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 04Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 03Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 01Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 30Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 29Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 02Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 31Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 32Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 09Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 10Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 11Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 25Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 24Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 23Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 22Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 21Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 19Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 18Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 17Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 16Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 15Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 14Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 13Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 12Vestas3,0011.4002015
Luchterduinen 26Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 41Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 37Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 38Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 40Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 20Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 39Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 43Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 42Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 27Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 36Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 34Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 33Vestas3,0012.0002015
Luchterduinen 35Vestas3,0012.0002015
+Noordoostpolder BuitendijksSiemens42126,00421.700NoordoostpolderFlevoland2015
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002015
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.1002015
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 6Siemens3,0010.1002015
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.1002015
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002015
Noordermeerdijk...Siemens3,009.9002015
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002015
Westermeerdijk Buitendijks 1Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 7Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 8Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 5Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 4Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 2Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk Buitendijks 9Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk Buitendijks 3Siemens3,0010.1002015
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,009.8002016
Westermeerdijk...Siemens3,009.8002016
Westermeerdijk...Siemens3,0010.1002016
Westermeerdijk...Siemens3,009.8002016
+Noordoostpolder BinnendijksEnercon38285,00609.800NoordoostpolderFlevoland2015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.2002015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.1002015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.3002015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.2002015
Zuidwester 02Enercon7,5017.1002017
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.2002015
Westermeerdijk...Enercon7,5002017
Zuidwester 06Enercon7,5017.0002017
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.2002015
Zuidwester 07Enercon7,5017.0002017
Westermeerdijk...Enercon7,5017.9002015
Westermeerdijk...Enercon7,5002017
Zuidwester 04Enercon7,5017.0002015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.0002014
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.0002014
Zuidwester 01Enercon7,5017.1002015
Westermeerdijk...Enercon7,5017.8002015
Westermeerdijk...Enercon7,5017.8002015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.1002014
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.1002014
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.1002014
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.1002014
Westermeerdijk...Enercon7,5017.9002015
Zuidwester 05Enercon7,5017.0002017
Zuidwester 03Enercon7,5017.0002015
Westermeerdijk...Enercon7,5002017
Westermeerdijk...Enercon7,5002017
Westermeerdijk Binnendijks 1Enercon7,5018.6002015
Westermeerdijk Binnendijks 2Enercon7,5018.5002015
Westermeerdijk Binnendijks 3Enercon7,5018.5002015
Westermeerdijk Binnendijks 4Enercon7,5018.5002015
Westermeerdijk Binnendijks 5Enercon7,5018.5002015
Westermeerdijk Binnendijks 6Enercon7,5018.5002015
Noordermeerdijk...Enercon7,5018.1002014
Zuidwester 08Enercon7,5017.0002017
Westermeerdijk Binnendijks 9Enercon7,5018.4002015
Westermeerdijk Binnendijks 8Enercon7,5018.5002015
Westermeerdijk Binnendijks 7Enercon7,5018.5002015
+Egmond aan ZeeVestas36108,00304.500OffshoreOffshore2006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.3002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.4002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.4002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.4002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.4002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.4002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.3002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.3002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.3002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.3002006
Egmond aan ZeeVestas3,008.5002006
+Prinses AlexiaSenvion36122,40304.300ZeewoldeFlevoland2013
Prinses Alexia 25Senvion3,408.6002013
Prinses Alexia 30Senvion3,408.5002013
Prinses Alexia 13Senvion3,408.8002013
Prinses Alexia 15Senvion3,408.7002013
Prinses Alexia 16Senvion3,408.7002013
Prinses Alexia 17Senvion3,408.7002013
Prinses Alexia 18Senvion3,408.5002013
Prinses Alexia 19Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 20Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 27Senvion3,408.5002013
Prinses Alexia 26Senvion3,408.6002013
Prinses Alexia 32Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 34Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 33Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 36Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 03Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 01Senvion3,408.7002013
Prinses Alexia 02Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 35Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 31Senvion3,408.5002013
Prinses Alexia 21Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 22Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 23Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 09Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 14Senvion3,408.8002013
Prinses Alexia 28Senvion3,408.5002013
Prinses Alexia 04Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 05Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 06Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 07Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 08Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 12Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 10Senvion3,408.4002013
Prinses Alexia 11Senvion3,408.3002013
Prinses Alexia 29Senvion3,408.5002013
Prinses Alexia 24Senvion3,408.3002013
+Delfzijl ZuidEnercon3474,00107.600DelfzijlGroningen2008
Delfzijl Zuid-23Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-17Enercon2,0002006
Delfzijl Zuid-19Enercon2,0002006
Delfzijl Zuid-18Enercon2,0002006
Delfzijl Zuid-15Enercon2,0002008
Delfzijl Zuid-32Enercon2,0002006
Delfzijl Zuid-09Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-10Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-31Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-24Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-28Enercon2,0002008
Delfzijl Zuid-30Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-20Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-22Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-16Enercon2,0002008
Delfzijl Zuid-26Enercon2,0002006
Delfzijl Zuid-14Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-06Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-05Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-34Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-12Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-07Enercon2,004.8002006
Delfzijl Zuid-33Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-11Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-08Enercon2,004.8002006
Delfzijl Zuid-13Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-05Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-01Enercon2,304.9002008
Delfzijl Zuid-21Enercon2,0002008
Delfzijl Zuid-27Enercon2,0002008
Delfzijl Zuid-25Enercon2,0002006
Delfzijl Zuid-02Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-03Enercon2,304.9002006
Delfzijl Zuid-29Enercon2,0002008
+KreekraksluisNordex3382,50224.400ReimerswaalZeeland2013
Kreekraksluis 6Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 5Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 4Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 3Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 2Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 1Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 8Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 26Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 15Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 7Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 9Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 10Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 25Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 24Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 23Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 22Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 21Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 20Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 19Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 17Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 18Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 27Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 28Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 29Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 12Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 33Nordex2,506.8002016
Kreekraksluis 13Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 14Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 16Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 32Nordex2,506.8002016
Kreekraksluis 31Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 30Nordex2,506.8002013
Kreekraksluis 11Nordex2,506.8002013
+Irene VorrinkNordtank2816,8028.000DrontenFlevoland1996
Irene Vorrink T28Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T17Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T6Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T25Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T26Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T27Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T1Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T2Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T3Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T4Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T5Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T7Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T8Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T9Nordtank0,601.0001997
Irene Vorrink T24Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T20Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T10Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T23Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T22Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T21Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T19Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T18Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T16Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T15Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T14Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T13Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T12Nordtank0,601.0001996
Irene Vorrink T11Nordtank0,601.0001996
+GruttowegNeg Micon2622,4146.100ZeewoldeFlevoland2005
Gruttoweg 58-1Neg Micon1,001.7002005
Gruttoweg 53-2Neg Micon1,001.7002005
Gruttoweg 50-1Vestas0,661.3002000
Gruttoweg 06-2Vestas0,851.8002004
Gruttoweg 54Vestas0,851.8002004
Gruttoweg 61Vestas0,851.8002004
Gruttoweg 06-1Vestas0,851.8002004
Gruttoweg 15Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 58-2Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 65Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 29Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 50-2Vestas0,851.8002004
Gruttoweg 38Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 49Vestas0,851.7002004
Gruttoweg 33Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 41Vestas0,851.7002003
Gruttoweg 42Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 45Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 34Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 46Neg Micon0,951.9002003
Gruttoweg 09Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 02Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 37Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 62Vestas0,851.8002002
Gruttoweg 01Vestas0,851.8002003
Gruttoweg 53-1Neg Micon0,951.9002003
+Geen windparkMicon2519,2839.530GoesZeeland1991
Goese SasMicon0,603301991
EstlandwegEnercon2,304.1002015
Bath 2Vestas0,661.3002000
Bath 1Vestas0,661.3002000
EstlandwegNeg Micon0,902.0002008
Derde DijkEnercon2,005.7002015
Frankrijkweg-1Neg Micon0,902.0002004
Frankrijkweg-2Neg Micon0,902.0002004
SasputsestraatLagerwey0,081301991
Kapelle-SchoreVestas0,233501997
KloosterboerEnercon2,304.1002014
De BoomgaardLagerwey0,081501992
De BoomgaardLagerwey0,081501992
Griete-1Enercon0,801.5002007
GrijpskerkeBonus0,305701996
Westkapelle 1Micon0,253701995
Westkapelle 2Micon0,253701995
Veluwe Windt.-1Lagerwey0,081401993
KaderwegLagerwey0,081401992
Kapelle-SchoreVestas0,233501997
IjslandwegEnercon2,304.1002012
MeeldijkLagerwey0,081401995
Veluwe Windt.-2Lagerwey0,081401993
ZeedijkEnercon2,356.6002015
Griete-2Enercon0,801.5002007
+DodaarswegVestas2218,7034.100ZeewoldeFlevoland2002
DodaarswegVestas0,851.7002002
Dodaarsweg 37Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 38Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 42Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 54Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 06Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 26Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 46Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 25Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 01Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 33Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 21-1Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 02Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 34Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 49Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 10Vestas0,851.7002003
Dodaarsweg 41Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 05Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 13Vestas0,851.7002002
Dodaarsweg 21-2Vestas0,851.7002004
Dodaarsweg 50Vestas0,851.4002003
Dodaarsweg 45Vestas0,851.4002003
+KoegorspolderVestas2244,0099.000TerneuzenZeeland2007
Koegorspolder 09Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 11Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 10Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 08Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 15Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 07Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 06Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 05Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 04Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 03Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 12Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 13Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 22Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 21Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 20Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 2Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 19Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 18Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 17Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 16Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 14Vestas2,004.5002007
Koegorspolder 01Vestas2,004.5002007
+GroWindVestas2063,00185.400EemsmondGroningen2008
Growind Eemshaven M10Vestas3,008.5002008
Growind Eemshaven M20Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M2Vestas3,008.4002008
Growind Opschaling M9Lagerwey4,5016.8002017
Growind Eemshaven M11Vestas3,008.5002008
Growind Eemshaven M19Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M18Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M17Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M16Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M15Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M14Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M1Vestas3,008.5002008
Growind Eemshaven M3Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M6Vestas3,008.4002008
Growind Opschaling M15Lagerwey4,5016.7002017
Growind Eemshaven M7Vestas3,008.6002008
Growind Eemshaven M13Vestas3,008.5002008
Growind Eemshaven M12Vestas3,008.5002008
Growind Eemshaven M8Vestas3,008.4002008
Growind Eemshaven M21Vestas3,008.4002008
+Delfzijl NoordNordex1962,70172.600DelfzijlGroningen2015
Delfzijl Noord 10Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 11Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 12Nordex3,309.1002015
Delfzijl Noord 17Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 14Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 15Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 16Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 19Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 18Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 13Nordex3,308.9002015
Delfzijl Noord 05Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 06Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 04Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 08Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 02Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 03Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 01Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 09Nordex3,309.2002015
Delfzijl Noord 07Nordex3,309.2002015
+GroetpolderNeg Micon1911,4020.900Hollands KroonNoord-Holland1999
Groetpolder T07Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T09Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T12Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T02Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T10Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T08Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T05Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T03Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T06Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T14Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T04Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T01Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T13Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T19Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T18Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T11Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T17Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T16Neg Micon0,601.1001999
Groetpolder T15Neg Micon0,601.1001999
+WaardpolderNedWind194,758.360Hollands KroonNoord-Holland1997
Waardpolder 18NedWind0,254401997
Waardpolder 02NedWind0,254401997
Waardpolder 10NedWind0,254401997
Waardpolder 12NedWind0,254401997
Waardpolder 17NedWind0,254401997
Waardpolder 14NedWind0,254401997
Waardpolder 11NedWind0,254401997
Waardpolder 15NedWind0,254401997
Waardpolder 16NedWind0,254401997
Waardpolder 19NedWind0,254401997
Waardpolder 09NedWind0,254401997
Waardpolder 08NedWind0,254401997
Waardpolder 13NedWind0,254401997
Waardpolder 01NedWind0,254401997
Waardpolder 03NedWind0,254401997
Waardpolder 07NedWind0,254401997
Waardpolder 05NedWind0,254401997
Waardpolder 04NedWind0,254401997
Waardpolder 06NedWind0,254401997
+BloesemlaanNeg Micon1816,1527.800ZeewoldeFlevoland2004
Bloesemlaan 30Neg Micon1,001.7002004
Bloesemlaan 23Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 27Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 35Vestas0,851.8002004
Bloesemlaan 5Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 17Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 26-2Neg Micon1,001.7002004
Bloesemlaan 26-1Neg Micon1,001.7002004
Bloesemlaan 6Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 14Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 1Vestas0,851.7002004
Bloesemlaan 9Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 10Neg Micon0,901.4002004
Bloesemlaan 13Vestas0,851.4002004
Bloesemlaan 31Neg Micon0,901.8002005
Bloesemlaan 39Neg Micon1,001.7002004
Bloesemlaan 22Neg Micon1,001.7002005
Bloesemlaan 18Vestas0,851.4002004
+Rachel Carson (Eemmeerdijk)NedWind1818,0015.300ZeewoldeFlevoland1998
Rachel Carson 14NedWind1,009001998
Rachel Carson 5NedWind1,009001998
Rachel Carson 8NedWind1,009001998
Rachel Carson 15NedWind1,009001998
Rachel Carson 9NedWind1,0001998
Rachel Carson 10NedWind1,009001998
Rachel Carson 18NedWind1,009001998
Rachel Carson 2NedWind1,009001998
Rachel Carson 3NedWind1,009001998
Rachel Carson 7NedWind1,009001998
Rachel Carson 4NedWind1,009001998
Rachel Carson 13NedWind1,009001998
Rachel Carson 12NedWind1,009001998
Rachel Carson 17NedWind1,009001998
Rachel Carson 16NedWind1,009001998
Rachel Carson 11NedWind1,009001998
Rachel Carson 1NedWind1,009001998
Rachel Carson 19NedWind1,009001998
+KubbewegVestas1734,0073.100DrontenFlevoland2006
Kubbeweg 16Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 17Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 05Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 06Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 14Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 18Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 11Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 12Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 15Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 01Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 04Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 08Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 09Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 07Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 13Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 02Vestas2,004.3002006
Kubbeweg 03Vestas2,004.3002006
+SchollevaarwegNeg Micon1715,3529.200ZeewoldeFlevoland1999
Schollevaarweg 6-1Neg Micon0,751.4001999
Schollevaarweg 21Vestas0,851.7002003
Schollevaarweg 78Vestas0,851.8002004
Schollevaarweg 81Neg Micon1,001.8002004
Schollevaarweg 29Neg Micon0,951.7002004
Schollevaarweg 60Vestas0,851.7002005
Schollevaarweg 77-1Neg Micon1,001.8002005
Schollevaarweg 6-2Neg Micon1,001.7002005
Schollevaarweg 77-2Vestas0,851.8002002
SchollevaarwegNeg Micon1,001.7002004
Schollevaarweg 17Neg Micon0,601.2001999
Schollevaarweg 25Neg Micon0,951.7002003
Schollevaarweg 13Neg Micon0,901.6002006
Schollevaarweg 1Neg Micon0,951.9002003
Schollevaarweg 5Neg Micon0,951.9002003
Schollevaarweg 2Neg Micon0,951.9002003
Schollevaarweg 9Neg Micon0,951.9002003
+WulpwegVestas1714,6032.000ZeewoldeFlevoland2003
Wulpweg 26Vestas0,851.9002003
Wulpweg 14Vestas0,851.9002003
Wulpweg 22Vestas0,851.9002002
Wulpweg 13Vestas0,851.9002002
Wulpweg 25Vestas0,851.9002003
Wulpweg 06Vestas0,851.9002005
Wulpweg 05Vestas0,851.9002002
Wulpweg 21Vestas0,851.9002002
Wulpweg 34Neg Micon1,001.8002004
Wulpweg 33Vestas0,851.8002002
Wulpweg 42Vestas0,851.8002002
Wulpweg 40Vestas0,851.9002002
Wulpweg 18Vestas0,851.9002002
Wulpweg 02Vestas0,851.9002005
Wulpweg 01Vestas0,851.9002003
Wulpweg 29Vestas0,851.9002003
Wulpweg 17Vestas0,851.9002002
+Anna MariapolderEWT1614,4032.400ReimerswaalZeeland2009
Anna Maria Polder 13EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 11EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 10EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 09EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 14EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 15EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 07EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 08EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 05EWT0,902.1002009
Anna Maria Polder 16EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 04EWT0,902.1002009
Anna Maria Polder 06EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 01EWT0,902.1002009
Anna Maria Polder 02EWT0,902.1002009
Anna Maria Polder 03EWT0,902.0002009
Anna Maria Polder 12EWT0,902.0002009
+LepelaarwegNeg Micon1615,1528.200ZeewoldeFlevoland2001
LepelaarwegNeg Micon0,901.6002001
Lepelaarweg 17-2Neg Micon1,001.7002005
Lepelaarweg 02-1Neg Micon0,951.8002003
LepelaarwegNeg Micon1,001.6002004
Lepelaarweg 02-2Neg Micon1,001.7002005
Lepelaarweg 02-3Neg Micon1,001.7002005
Lepelaarweg 01Neg Micon0,951.8002003
Lepelaarweg 13Neg Micon0,951.9002003
Lepelaarweg 17-1Neg Micon0,951.9002003
Lepelaarweg 14Neg Micon0,951.9002003
Lepelaarweg 12Neg Micon0,951.9002003
LepelaarwegVestas0,851.7002011
Lepelaarweg 07Vestas0,851.7002004
Lepelaarweg 06Neg Micon0,951.7002004
Lepelaarweg 10Neg Micon0,951.7002003
Lepelaarweg 21Neg Micon0,951.9002004
+KnarwegNeg Micon1514,5025.200LelystadFlevoland2000
Knarweg 44-4Neg Micon1,001.7002000
Knarweg 38-3Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 28-1Neg Micon0,901.7002001
Knarweg 44-3Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 34-4Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 38-2Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 34-3Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 26Neg Micon0,901.7002001
Knarweg 34-2Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 44-2Neg Micon0,901.5002001
Knarweg 38-4Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 28-3Neg Micon1,001.7002004
Knarweg 28-2Neg Micon1,001.8002004
Knarweg 34-1Neg Micon0,901.6002000
Knarweg 38-1Neg Micon0,901.6002000
+OoievaarswegNeg Micon1514,2026.900ZeewoldeFlevoland2004
Ooievaarsweg 17-1Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 09Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 06Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 18Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 13Neg Micon0,951.8002003
Ooievaarsweg 14Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 05Neg Micon0,951.8002003
Ooievaarsweg 03-2Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 26Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 17-2Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 25Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 21Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 33Neg Micon0,901.7002004
Ooievaarsweg 30Neg Micon0,951.8002004
Ooievaarsweg 03-1Neg Micon0,951.8002003
+ReigerwegVestas1412,4122.400ZeewoldeFlevoland2003
Reigerweg 26Vestas0,851.4002003
Reigerweg 22Vestas0,851.4002003
Reigerweg 05Neg Micon0,901.7002002
Reigerweg 01Neg Micon0,901.7002002
ReigerwegNeg Micon0,901.7002001
Reigerweg 18Vestas0,851.4002003
Reigerweg 06Neg Micon0,901.7002002
Reigerweg 13Neg Micon0,951.8002003
Reigerweg 17Neg Micon0,951.8002003
Reigerweg 21Neg Micon0,901.4002003
Reigerweg 25Neg Micon0,901.4002003
Reigerweg 09Neg Micon0,951.8002004
Reigerweg 02Vestas0,661.4001999
Reigerweg 14Neg Micon0,951.8002003
+Geen windparkLagerwey1314,2630.560DrimmelenNoord-Brabant1995
Zonzeel-2Lagerwey0,081401995
IFFNordex2,407.8002016
ElhoNordex2,506.3002016
Middenweg 49-2Vestas1,752.5002002
Middenweg 49-1Vestas1,752.5002002
Keteldiep 2Neg Micon0,751.2001999
Zonzeel-1Lagerwey0,081401995
De VolhouderLagerwey0,081401991
Grindweg 1aNeg Micon0,901.6002001
FransewegLagerwey0,081401989
ZoekwegLagerwey0,751.4001999
TreurenburgEnercon2,305.1002011
De KroetenVestas0,851.6002004
+InduforMicon133,254.360VlissingenZeeland1989
Indufor T03Micon0,253301989
Indufor T06Micon0,253301989
Indufor T15Micon0,253401990
Indufor T05Micon0,253301990
Indufor T02Micon0,253301989
Indufor T13Micon0,253401990
Indufor T12Micon0,253401990
Indufor T11Micon0,253401990
Indufor T09Micon0,253401990
Indufor T04Micon0,253301990
Indufor T07Micon0,253301989
Indufor T01Micon0,253401989
Indufor T16Micon0,253401990
+BernhardwegNeg Micon1212,0024.000BorseleZeeland2008
Bernhardweg 04Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 10Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 07Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 11Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 05Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 03Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 08Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 01Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 09Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 12Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 02Neg Micon1,002.0002008
Bernhardweg 06Neg Micon1,002.0002008
+De BjirmenNordtank126,0012.000FranekeradeelFryslân1996
Bjirmen T10Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T06Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T05Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T08Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T07Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T09Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T01Nordtank0,501.0001995
Bjirmen T02Nordtank0,501.0001995
Bjirmen T03Nordtank0,501.0001995
Bjirmen T04Nordtank0,501.0001995
Bjirmen T12Nordtank0,501.0001996
Bjirmen T11Nordtank0,501.0001996
+Piet de WitVestas1221,0036.000Goeree-OverflakkeeZuid-Holland2003
Piet de Wit 02Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 10Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 04Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 05Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 12Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 01Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 09Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 11Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 03Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 08Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 07Vestas1,753.0002003
Piet de Wit 06Vestas1,753.0002003
+PijlstaartwegEnercon1218,0030.400LelystadFlevoland2004
Pijlstaartweg-5Enercon2,003.4002004
Pijlstaartweg-3Enercon2,003.4002004
Pijlstaartweg-1Enercon2,003.3002004
Pijlstaartweg-6Enercon2,003.4002004
Pijlstaartweg 01-1Neg Micon1,001.7002005
Pijlstaartweg-4Enercon2,003.4002004
Pijlstaartweg-2Enercon2,003.3002004
Pijlstaartweg 01-2Neg Micon1,001.7002005
Pijlstaartweg 05-3Neg Micon1,001.7002006
Pijlstaartweg 05-2Neg Micon1,001.7002006
Pijlstaartweg 05-1Neg Micon1,001.7002006
Pijlstaartweg 01-3Neg Micon1,001.7002005
+ECN TestparkNordex1132,70103.000Hollands KroonNoord-Holland2003
ECN Wieringerwerf T3Nordex2,506.6002003
ECN Wieringerwerf T2Nordex2,506.6002003
ECN Wieringerwerf T5Nordex2,506.6002003
ECN Testpark locatie 5Darwind5,0012.9002011
ECN Wieringerwerf T4Nordex2,506.6002003
ECN Wieringerwerf T1Nordex2,506.6002003
ECN Testpark locatie 3GE Wind2,5010.6002013
ECN Testpark locatie 4GE Wind3,2013.3002016
ECN Testpark locatie 2GE Wind3,2010.1002016
ECN Testpark locatie 1Siemens3,6012.1002006
ECN Testpark locatie 6Alstom2,7011.0002013
+TjessingaNordtank115,5011.000het BildtFryslân1995
Tjessinga T04Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T03Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T01Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T05Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T06Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T02Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T09Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T08Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T11Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T10Nordtank0,501.0001995
Tjessinga T07Nordtank0,501.0001995
+VolkerakVestas119,3515.300MoerdijkNoord-Brabant2005
Volkerak 08Vestas0,851.4002005
Volkerak 04Vestas0,851.4002005
Volkerak 03Vestas0,851.4002005
Volkerak 06Vestas0,851.4002005
Volkerak 07Vestas0,851.4002005
Volkerak 02Vestas0,851.4002005
Volkerak 01Vestas0,851.4002005
Volkerak 11Vestas0,851.3002005
Volkerak 10Vestas0,851.4002005
Volkerak 09Vestas0,851.4002005
Volkerak 05Vestas0,851.4002005
+Hiddum-HouwVestas105,009.000Súdwest-FryslânFryslân1995
Hiddum-Houw 03Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 09Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 08Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 07Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 04Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 10Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 01Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 05Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 06Vestas0,509001995
Hiddum-Houw 02Vestas0,509001995
+Jaap RodenburgVestas1016,5030.000AlmereFlevoland2000
Jaap Rodenburg 02Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 03Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 04Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 05Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 07Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 08Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 09Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 10Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 01Vestas1,653.0002000
Jaap Rodenburg 06Vestas1,653.0002000
+KluutmolenVestas1020,0044.000AlmereFlevoland2007
A27 Almere 09Vestas2,004.4002007
A27 Almere 08Vestas2,004.4002007
A27 Almere 04Vestas2,004.4002007
A27 Almere 05Vestas2,004.4002007
A27 Almere 06Vestas2,004.4002007
A27 Almere 07Vestas2,004.4002007
A27 Almere 10Vestas2,004.4002007
A27 Almere 03Vestas2,004.4002007
A27 Almere 02Vestas2,004.4002007
A27 Almere 01Vestas2,004.4002007
+Landtong RozenburgNeg Micon1015,0038.500RotterdamZuid-Holland2007
Landtong 07Neg Micon1,503.8002007
Landtong 01Neg Micon1,503.9002007
Landtong 03Neg Micon1,503.9002007
Landtong 02Neg Micon1,503.9002007
Landtong 05Neg Micon1,503.9002007
Landtong 04Neg Micon1,503.9002007
Landtong 08Neg Micon1,503.8002007
Landtong 06Neg Micon1,503.8002007
Landtong 09Neg Micon1,503.8002007
Landtong 10Neg Micon1,503.8002007
+MammoettochtEnercon1023,0043.000LelystadFlevoland2006
Mammoettocht-8Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-10Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-1Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-2Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-7Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-9Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-6Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-5Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-4Enercon2,304.3002006
Mammoettocht-3Enercon2,304.3002006
+MeeuwentochtEnercon1018,0031.000LelystadFlevoland2003
Meeuwentocht-8Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-5Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-6Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-3Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-7Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-2Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-10Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-1Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-9Enercon1,803.1002003
Meeuwentocht-4Enercon1,803.1002003
+NeushoorntochtEnercon1023,0039.000LelystadFlevoland2006
Neushoorntocht-3Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-4Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-5Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-7Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-8Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-9Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-10Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-1Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-6Enercon2,303.9002006
Neushoorntocht-2Enercon2,303.9002006
+SterappellaanVestas109,2016.300ZeewoldeFlevoland2005
Sterappellaan 29Vestas0,851.7002005
Sterappellaan 28Neg Micon0,901.4002006
Sterappellaan 06-2Neg Micon0,951.7002005
Sterappellaan 19-2Neg Micon0,951.7002004
Sterappellaan 06-1Neg Micon1,001.6002005
Sterappellaan 05Neg Micon0,951.7002004
Sterappellaan 21Neg Micon0,951.7002004
Sterappellaan 19-1Neg Micon0,951.7002004
Sterappellaan 23Vestas0,851.7002009
Sterappellaan 09Vestas0,851.4002004
+Willem Anna PolderNeg Micon109,0019.000KapelleZeeland2003
Willem Anna Polder T07Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T05Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T01Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T04Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T09Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T06Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T02Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T08Neg Micon0,901.9002003
Willem Anna Polder T03Neg Micon0,901.9002002
Willem Anna Polder T10Neg Micon0,901.9002003
+ZeebiestochtEnercon1023,0040.000DrontenFlevoland2007
Zeebiestocht-4Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-3Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-2Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-6Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-10Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-1Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-8Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-9Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-5Enercon2,304.0002007
Zeebiestocht-7Enercon2,304.0002007
+AfrikahavenVestas927,0063.800AmsterdamNoord-Holland2008
Afrikahaven 04Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 02Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 05Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 06Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 03Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 01Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 09Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 07Vestas3,007.1002008
Afrikahaven 08Vestas3,007.0002008
+BouwdokkenEnercon90,000VeereZeeland2017
Bouwdokken 05Enercon0,0002017
Bouwdokken 02Enercon0,0002017
Bouwdokken 01Enercon0,0002017
Bouwdokken 03Enercon0,0002017
Bouwdokken 09Enercon0,0002017
Bouwdokken 04Enercon0,0002017
Bouwdokken 08Enercon0,0002017
Bouwdokken 06Enercon0,0002017
Bouwdokken 07Enercon0,0002017
+BurgervlotbrugVestas97,6522.500SchagenNoord-Holland2009
Burgervlotbrug WTG 8Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 9Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 2Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 4Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 3Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 1Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 5Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 6Vestas0,852.5002009
Burgervlotbrug WTG 7Vestas0,852.5002009
+KennemerwindLagerwey90,711.410SchagenNoord-Holland1994
Kennemerwind 05Lagerwey0,081501994
Kennemerwind 01Lagerwey0,081701990
Kennemerwind 07Lagerwey0,081501995
Kennemerwind 06Lagerwey0,081501994
Kennemerwind 04Lagerwey0,081501994
Kennemerwind 02Lagerwey0,081701994
Kennemerwind 08Lagerwey0,081501996
Kennemerwind 09Lagerwey0,081501996
Kennemerwind 03Lagerwey0,081701994
+NerefcoNordex922,5061.000RotterdamZuid-Holland2002
Nerefco BP T4Nordex2,506.8002002
Nerefco BP T3Nordex2,506.8002002
Nerefco BP T1Nordex2,506.8002002
Nerefco BP T9Nordex2,506.7002002
Nerefco BP T2Nordex2,506.8002002
Nerefco BP T8Nordex2,506.7002002
Nerefco BP T7Nordex2,506.8002002
Nerefco BP T6Nordex2,506.8002002
Nerefco BP T5Nordex2,506.8002002
+Slufterdijk WestGE Wind913,5044.100RotterdamZuid-Holland2004
Slufterdijk West 06GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 01GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 02GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 04GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 05GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 03GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 07GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 08GE Wind1,504.9002004
Slufterdijk West 09GE Wind1,504.9002004
+SternwegEnercon927,0054.900ZeewoldeFlevoland2013
Sternweg 7Enercon3,006.1002013
Sternweg 2Enercon3,006.1002013
Sternweg 3Enercon3,006.1002013
Sternweg 9Enercon3,006.1002013
Sternweg 6Enercon3,006.1002013
Sternweg 8Enercon3,006.1002013
Sternweg 5Enercon3,006.1002013
Sternweg 1Enercon3,006.1002013
Sternweg 4Enercon3,006.1002013
+BeabuorrenSiemens810,4024.700Súdwest-FryslânFryslân2007
Wynpark Beabuorren 1Siemens1,303.1002007
Wynpark Beabuorren 2Siemens1,303.1002007
Wynpark Beabuorren 3Siemens1,303.1002007
Wynpark Beabuorren 4Siemens1,303.1002007
Wynpark Beabuorren 6Siemens1,303.1002007
Wynpark Beabuorren 5Siemens1,303.1002007
Wynpark Beabuorren 8Siemens1,303.0002009
Wynpark Beabuorren 7Siemens1,303.1002009
+Greenchoice HartelkanaalAlstom824,0079.300RotterdamZuid-Holland2015
Greenchoice Hartelkanaal 08Alstom3,009.5002015
Greenchoice Hartelkanaal 05Alstom3,009.7002014
Greenchoice Hartelkanaal 04Alstom3,0010.2002014
Greenchoice Hartelkanaal 01Alstom3,0010.2002014
Greenchoice Hartelkanaal 06Alstom3,009.7002014
Greenchoice Hartelkanaal 07Alstom3,009.6002014
Greenchoice Hartelkanaal 03Alstom3,0010.2002014
Greenchoice Hartelkanaal 02Alstom3,0010.2002014
+HagenwindEnercon816,0040.000AaltenGelderland2008
Hagenwind-5Enercon2,005.0002008
Hagenwind-4Enercon2,005.0002008
Hagenwind-6Enercon2,005.0002008
Hagenwind-7Enercon2,005.0002008
Hagenwind-8Enercon2,005.0002008
Hagenwind-3Enercon2,005.0002008
Hagenwind-2Enercon2,005.0002008
Hagenwind-1Enercon2,005.0002008
+HalsterenVestas86,8012.800Bergen op ZoomNoord-Brabant2004
Halsteren 6Vestas0,851.6002004
Halsteren 7Vestas0,851.6002004
Halsteren 8Vestas0,851.6002007
Halsteren 5Vestas0,851.6002004
Halsteren 4Vestas0,851.6002004
Halsteren 3Vestas0,851.6002004
Halsteren 2Vestas0,851.6002004
Halsteren 1Vestas0,851.6002004
+Hartelbrug IIEnercon824,0075.000RotterdamZuid-Holland2014
Hartelbrug II - HEnercon3,009.3002014
Hartelbrug II - CEnercon3,009.4002014
Hartelbrug II - FEnercon3,009.4002014
Hartelbrug II - EEnercon3,009.4002014
Hartelbrug II - DEnercon3,009.4002014
Hartelbrug II - AEnercon3,009.4002014
Hartelbrug II - GEnercon3,009.3002014
Hartelbrug II - BEnercon3,009.4002014
+HemwegVestas85,2812.800AmsterdamNoord-Holland2001
Hemweg 1Vestas0,661.6002001
Hemweg 3Vestas0,661.6002001
Hemweg 5Vestas0,661.6002001
Hemweg 7Vestas0,661.6002002
Hemweg 8Vestas0,661.6002002
Hemweg 4Vestas0,661.6002001
Hemweg 6Vestas0,661.6002002
Hemweg 2Vestas0,661.6002001
+KneeshoekNeg Micon84,809.600Hollands KroonNoord-Holland1998
Kneeshoek T4Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T5Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T6Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T7Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T1Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T2Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T3Neg Micon0,601.2001998
Kneeshoek T8Neg Micon0,601.2001998
+SchagenEnercon86,4018.900SchagenNoord-Holland2008
Schagen-7Enercon0,802.4002008
Schagen-6Enercon0,802.4002008
Schagen-4Enercon0,802.4002008
Schagen-3Enercon0,802.3002008
Schagen-1Enercon0,802.3002008
Schagen-5Enercon0,802.4002008
Schagen-2Enercon0,802.3002008
Schagen-8Enercon0,802.4002008
+SloewindNeg Micon86,0012.000BorseleZeeland1999
Sloewind T7Neg Micon0,751.5001999
Sloewind T1Neg Micon0,751.5002000
Sloewind T8Neg Micon0,751.5001999
Sloewind T6Neg Micon0,751.5001999
Sloewind T2Neg Micon0,751.5001999
Sloewind T3Neg Micon0,751.5001999
Sloewind T4Neg Micon0,751.5001999
Sloewind T5Neg Micon0,751.5001999
+Slufterdijk NoordGE Wind812,0037.600RotterdamZuid-Holland2004
Slufterdijk Noord 05GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 07GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 03GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 02GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 01GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 04GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 08GE Wind1,504.7002004
Slufterdijk Noord 06GE Wind1,504.7002004
+EPZSenvion724,0557.800BorseleZeeland2012
EPZ-T7Senvion6,1515.4002012
EPZ-T6Senvion6,1515.4002012
EPZ-T2Neg Micon2,756.7002004
EPZ-T3Neg Micon0,751.5002004
EPZ-T5Neg Micon2,756.7002004
EPZ-T4Neg Micon2,756.7002004
EPZ-T1Neg Micon2,755.4002004
+EWIVestas714,0031.500DrontenFlevoland2002
EWI 7Vestas2,004.5002002
EWI 5Vestas2,004.5002002
EWI 4Vestas2,004.5002002
EWI 6Vestas2,004.5002002
EWI 2Vestas2,004.5002002
EWI 3Vestas2,004.5002002
EWI 1Vestas2,004.5002002
+Lijsbeth TijsGamesa75,9512.500KoggenlandNoord-Holland2017
Lijsbeth Tijs II 6Gamesa0,851.8002017
Lijsbeth Tijs 7Vestas0,851.7002004
Lijsbeth Tijs II 1Gamesa0,851.8002017
Lijsbeth Tijs II 5Gamesa0,851.8002017
Lijsbeth Tijs II 4Gamesa0,851.8002017
Lijsbeth Tijs II 3Gamesa0,851.8002017
Lijsbeth Tijs II 2Gamesa0,851.8002017
+MarrumNeg Micon75,258.400FerwerderadielFryslân2008
Marrum 03Neg Micon0,751.2002008
Marrum 01Neg Micon0,751.2002008
Marrum 02Neg Micon0,751.2002008
Marrum 04Neg Micon0,751.2002008
Marrum 05Neg Micon0,751.2002008
Marrum 06Neg Micon0,751.2002008
Marrum 07Neg Micon0,751.2002008
+NoordzeewegVestas74,6211.200AmsterdamNoord-Holland2001
Noordzeeweg 5Vestas0,661.6002001
Noordzeeweg 4Vestas0,661.6002001
Noordzeeweg 3Vestas0,661.6002001
Noordzeeweg 2Vestas0,661.6002001
Noordzeeweg 1Vestas0,661.6002001
Noordzeeweg 6Vestas0,661.6002001
Havenwind V47Vestas0,661.6002002
+RivierduintochtVestas711,5520.600DrontenFlevoland2006
Rivierduintocht 6Vestas1,653.0002006
Rivierduintocht 5Vestas1,653.0002006
Rivierduintocht 2Vestas1,652.9002006
Rivierduintocht 7Vestas1,653.0002006
Rivierduintocht 1Vestas1,652.9002006
Rivierduintocht 3Vestas1,652.9002006
Rivierduintocht 4Vestas1,652.9002006
+SabinapolderVestas75,9511.200MoerdijkNoord-Brabant2009
Sabinapolder 7Vestas0,851.6002009
Sabinapolder 1Vestas0,851.6002009
Sabinapolder 2Vestas0,851.6002009
Sabinapolder 3Vestas0,851.6002009
Sabinapolder 4Vestas0,851.6002009
Sabinapolder 5Vestas0,851.6002009
Sabinapolder 6Vestas0,851.6002009
+Samen voor de WindEnercon712,6024.700DrontenFlevoland2003
Samen voor de Wind 7Enercon1,803.5002003
Samen voor de Wind 1Enercon1,803.6002003
Samen voor de Wind 3Enercon1,803.5002003
Samen voor de Wind 4Enercon1,803.5002003
Samen voor de Wind 5Enercon1,803.5002003
Samen voor de Wind 6Enercon1,803.5002003
Samen voor de Wind 2Enercon1,803.6002003
+Van PallandtVestas714,0030.500Goeree-OverflakkeeZuid-Holland2006
Van Pallandt 1Vestas2,004.5002006
Van Pallandt 3Vestas2,004.3002006
Van Pallandt 4Vestas2,004.3002006
Van Pallandt 7Vestas2,004.3002006
Van Pallandt 2Vestas2,004.5002006
Van Pallandt 6Vestas2,004.3002006
Van Pallandt 5Vestas2,004.3002006
+VisvijverwegNeg Micon74,308.900LelystadFlevoland1998
Visvijverweg 52Neg Micon0,601.3001998
Visvijverweg 42Neg Micon0,751.5001998
Visvijverweg 64Vestas0,851.8002001
VisvijverwegEnercon0,501.0001997
VisvijverwegEnercon0,501.0001997
VisvijverwegEnercon0,501.0001997
Visvijverweg 57Neg Micon0,601.3001998
+Vlissingen buitenhavenVestas71,583.220VlissingenZeeland1997
Vlissingen buitenhaven 05Vestas0,234601997
Vlissingen buitenhaven 04Vestas0,234601997
Vlissingen buitenhaven 01Vestas0,234601997
Vlissingen buitenhaven 03Vestas0,234601997
Vlissingen buitenhaven 06Vestas0,234601997
Vlissingen buitenhaven 02Vestas0,234601997
Vlissingen buitenhaven 07Vestas0,234601997
+WesteindeNeg Micon76,3014.000Hollands KroonNoord-Holland2006
Westeinde 7Neg Micon0,902.0002006
Westeinde 6Neg Micon0,902.0002006
Westeinde 5Neg Micon0,902.0002006
Westeinde 1Neg Micon0,902.0002006
Westeinde 2Neg Micon0,902.0002006
Westeinde 3Neg Micon0,902.0002006
Westeinde 4Neg Micon0,902.0002006
+Westerse PolderNedWind73,506.160CromstrijenZuid-Holland1997
Westerse Polder 1NedWind0,509001997
Westerse Polder 2NedWind0,509001997
Westerse Polder 4NedWind0,509001997
Westerse Polder 7NedWind0,507601997
Westerse Polder 5NedWind0,509001997
Westerse Polder 6NedWind0,509001997
Westerse Polder 3NedWind0,509001997
+ClothildisNordex64,807.400StrijenZuid-Holland1999
Clothildis 06Nordex0,801.2001999
Clothildis 05Nordex0,801.2001999
Clothildis 04Nordex0,801.2001999
Clothildis 01Nordex0,801.3001999
Clothildis 03Nordex0,801.2001999
Clothildis 02Nordex0,801.3001999
+De HornEnercon64,8010.800MedemblikNoord-Holland2005
De Horn-1Enercon0,801.8002005
De Horn-2Enercon0,801.8002005
De Horn-6Enercon0,801.8002005
De Horn-5Enercon0,801.8002005
De Horn-4Enercon0,801.8002005
De Horn-3Enercon0,801.8002005
+FutenwegVestas610,5017.400ZeewoldeFlevoland2002
Futenweg 20Vestas1,752.9002002
Futenweg 04Vestas1,752.9002002
Futenweg 14-2Vestas1,752.9002002
Futenweg 08-2Vestas1,752.9002002
Futenweg 08-1Vestas1,752.9002002
Futenweg 14-1Vestas1,752.9002002
+Geen windparkEnercon69,5826.300Capelle aan den IJsselZuid-Holland2016
KralingseveerEnercon3,008.1002016
KweldamwegOnbekend0,0201985
Lage LandenEnercon0,601.4002001
ENCIVestas2,004.9002007
Westhavendijk 11Vestas0,661.4002000
De Haagse MolenVestas3,3010.5002016
+HaringvlietBonus63,606.600HellevoetsluisZuid-Holland1997
Windpark Haringvliet 05Bonus0,601.1001997
Windpark Haringvliet 01Bonus0,601.1001997
Windpark Haringvliet 06Bonus0,601.1001997
Windpark Haringvliet 02Bonus0,601.1001997
Windpark Haringvliet 04Bonus0,601.1001997
Windpark Haringvliet 03Bonus0,601.1001997
+Hartelbrug-WestEnercon612,0026.600RotterdamZuid-Holland2004
Hartelbrug West-5Enercon2,004.3002004
Hartelbrug West-6Enercon2,004.3002004
Hartelbrug West-1Enercon2,004.5002004
Hartelbrug West-2Enercon2,004.5002004
Hartelbrug West-3Enercon2,004.5002004
Hartelbrug West-4Enercon2,004.5002004
+HondtochtEnercon613,8024.500DrontenFlevoland2012
Hondtocht 4Enercon2,304.1002012
Hondtocht 1Enercon2,304.0002012
Hondtocht 2Enercon2,304.1002012
Hondtocht 5Enercon2,304.1002012
Hondtocht 3Enercon2,304.1002012
Hondtocht 6Enercon2,304.1002012
+KlokbekertochtVestas69,9018.000DrontenFlevoland2002
Klokbekertocht 5Vestas1,653.0002002
Klokbekertocht 6Vestas1,653.0002002
Klokbekertocht 2Vestas1,653.0002002
Klokbekertocht 1Vestas1,653.0002002
Klokbekertocht 3Vestas1,653.0002002
Klokbekertocht 4Vestas1,653.0002002
+MidlumEnercon613,8030.000HarlingenFryslân2016
A31 Midlum turbine 6Enercon2,305.0002016
A31 Midlum turbine 1Enercon2,305.0002016
A31 Midlum turbine 2Enercon2,305.0002016
A31 Midlum turbine 5Enercon2,305.0002016
A31 Midlum turbine 3Enercon2,305.0002016
A31 Midlum turbine 4Enercon2,305.0002016
+Netterden AzewijnLagerwey613,8027.000Oude IJsselstreekGelderland2016
Netterden Azewijn 5Lagerwey2,304.5002016
Netterden Azewijn 6Lagerwey2,304.5002016
Netterden Azewijn 4Lagerwey2,304.5002016
Netterden Azewijn 3Lagerwey2,304.5002016
Netterden Azewijn 2Lagerwey2,304.5002016
Netterden Azewijn 1Lagerwey2,304.5002016
+NoordertochtVestas610,5019.200LelystadFlevoland2002
Noordertocht 1Vestas1,753.2002002
Noordertocht 2Vestas1,753.2002002
Noordertocht 3Vestas1,753.2002002
Noordertocht 4Vestas1,753.2002002
Noordertocht 6Vestas1,753.2002002
Noordertocht 5Vestas1,753.2002002
+Noordoostpolder BuitendijksSiemens618,0059.900De Fryske MarrenFryslân2016
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002015
Noordermeerdijk...Siemens3,009.9002016
Noordermeerdijk...Siemens3,0010.0002016
+OldebroekertochtEnercon613,8023.400DrontenFlevoland2011
Olderbroekertocht-6Enercon2,303.9002011
Olderbroekertocht-4Enercon2,303.9002011
Olderbroekertocht-3Enercon2,303.9002011
Olderbroekertocht-2Enercon2,303.9002011
Olderbroekertocht-5Enercon2,303.9002011
Olderbroekertocht-1Enercon2,303.9002011
+Olster-TochtVestas612,0025.200DrontenFlevoland2002
Olster-tocht Zuid 6Vestas2,004.2002002
Olster-tocht Zuid 3Vestas2,004.2002002
Olster-tocht Zuid 2Vestas2,004.2002002
Olster-tocht Zuid 5Vestas2,004.2002002
Olster-tocht Zuid 1Vestas2,004.2002002
Olster-tocht Zuid 4Vestas2,004.2002002
+OudendijkEnercon64,8011.400KoggenlandNoord-Holland2007
Oudendijk-2Enercon0,801.9002007
Oudendijk-4Enercon0,801.9002007
Oudendijk-5Enercon0,801.9002007
Oudendijk-1Enercon0,801.9002007
Oudendijk-3Enercon0,801.9002007
Oudendijk-6Enercon0,801.9002007
+Weststad OosterhoutNordex615,0032.400OosterhoutNoord-Brabant2008
Weststad Oosterhout T4Nordex2,505.4002008
Weststad Oosterhout T3Nordex2,505.4002008
Weststad Oosterhout T5Nordex2,505.4002008
Weststad Oosterhout T6Nordex2,505.4002008
Weststad Oosterhout T2Nordex2,505.4002008
Weststad Oosterhout T1Nordex2,505.4002008
+WindstroomEnercon610,8019.800DrontenFlevoland2003
Windstroom 02Enercon1,803.3002003
Windstroom 01Enercon1,803.3002003
Windstroom 03Enercon1,803.3002003
Windstroom 04Enercon1,803.3002003
Windstroom 05Enercon1,803.3002003
Windstroom 06Enercon1,803.3002003
+WURNeg Micon66,0011.400LelystadFlevoland2005
WUR T4Neg Micon1,001.9002005
WUR T6Neg Micon1,001.9002005
WUR T3Neg Micon1,001.9002005
WUR T5Neg Micon1,001.9002005
WUR T1Neg Micon1,001.9002005
WUR T2Neg Micon1,001.9002005
<123>